Onze slachterij is in bezit van een Halal-certificaat en werkt volgens de regels van de Halal. Het slachten gebeurt op een speciale manier. Ten eerste moet de slager een moslim zijn en zich bekwaamd hebben in het slagersvak. De slachtplaats moet schoon zijn. Het slachtdier moet comfort hebben, dus het mag geen messen zien of andere geslachte dieren. Het dier moet met de kop in de richting van Mekka gezet worden. Tijdens het slachten spreekt de slager een reeks speciale woorden uit: in naam van God, God is groot. In één haal wordt de halsslagader en eventueel de luchtpijp en de zenuwbanen van het dier doorgesneden. Het dier verliest het bewustzijn.

Ook gelden nog de onderstaande regels;

Het dier mag niet onderhevig zijn aan onmenselijke behandeling voor het tijdstip van slachting;
Het dier dat wordt geslacht dient levend te zijn of vastgesteld schijnbaar leven op het moment van slachting;
Het dier moet in gezonde toestand zijn;
De slachter dient het liefst rechtshandig te zijn;
Schone kleding (niet in contact geweest met Haram) is vereist.

Halal Certificaat

Contactgegevens