De content is door Vleeshandel TopKip BV met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, zij aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde en kunnen niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Vleeshandel TopKip BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of (on)bereikbaarheid van de site.
Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Het kan echter altijd voorkomen dat onderdelen niet werken of dat de site problemen veroorzaakt voor uw computer. Vleeshandel TopKip BV kan hier geen verantwoordelijkheid voor nemen. Mocht u problemen ondervinden op de site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Vleeshandel TopKip BV is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Contactgegevens